เรื่องที่ 36 ขั้นตอนการเปิดร้านออนไลน์

ขั้นตอนการเปิดร้านออนไลน์กับ PLANILS.COM
ขั้นตอนที่ 1 เลือกชื่อเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ หรือ เลือกชื่อเว็บไซต์ภาษาไทย
ขั้นตอนที่ 2 ทำรายการสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ 3 แจ้งยืนยันการชำระเงิน

ขั้นตอนการเปิดร้านออนไลน์กับ PLANILS.COM

ผู้ใช้งานที่สนใจเปิดร้านออนไลน์กับ PLANILS.COM (ปลานิล.คอม) ท่านสามารถเปิดร้านออนไลน์ได้ โดยเข้าไปที่หน้าแรกของ www.planils.com แล้ว “ค้นหาชื่อร้านเดี๊ยวนี้!” (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-011

หลังจากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่การดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกชื่อเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
+ การเลือกชื่อเว็บไซต์หรือโดเมนเนม ทำได้โดยการพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้ตัวเลขรวมกับสัญลักษณ์ “-” (ขีดกลาง) ได้เท่านั้น
+ จากนั้นระบบจะทำการค้นหาและแจ้งสถานะว่างหรือสถานะไม่ว่าง ชื่อเว็บไซต์ที่อยู่ในสถานะว่าง สามารถสั่งซื้อได้ โดยคลิ๊กปุ่ม “สั่งซื้อ” เพื่อทำรายการต่อไป (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-012

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกชื่อเว็บไซต์ภาษาไทย
+ ค้นหาชื่อไทยเดี๋ยวนี้! โดยคลิ๊ก “เว็บชื่อภาษาไทย”
Untitled-012
Untitled-012
Untitled-012
+ การเลือกชื่อเว็บไซต์หรือโดเมนเนมภาษาไทย ทำได้โดยการพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยที่ต้องการ คลิ๊ก “เข้ารหัส”
+ ชื่อรหัสสากลหรือ PunyCode จะถูกแปลงแสดงให้เห็นก่อน คลิ๊ก “ตรวจสอบ” สถานะชื่อรหัสสากลที่แปลงจากภาษาไทย
+ ชื่อเว็บไซต์รหัสสากลที่อยู่ในสถานะว่าง สามารถสั่งซื้อได้ โดยคลิ๊กปุ่ม “สั่งซื้อ” เพื่อทำรายการต่อไป (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-012

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 ทำรายการสั่งซื้อ

1) เมื่อเลือกชื่อเว็บไซต์หรือโดเมนเนมและคลิ๊กปุ่ม “สั่งซื้อ” แล้ว ระบบจะพาเข้าสู่หน้าทำรายการสั่งซื้อ

2) ให้กรอกรายละเอียดในหน้าทำรายการสั่งซื้อให้ครบถ้วนและชัดเจน ดังนี้
+ ชื่อเว็บไซต์ : จะเป็นไปตามชื่อเว็บไซต์ที่ท่านเลือกในขั้นตอนการเลือกชื่อเว็บไซต์
+ รายการสั่งซื้อ : ระบุ Package ที่ท่านเลือกใช้บริการ
+ อีเมล์ : ระบุอีเมล์สำหรับใช้ในการติดต่อ
+ เบอร์โทรศัพท์ : ระบุเบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อ
+ ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : ชื่อจริงและนามสกุลของผู้สมัคร รวมทั้งที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษ
+ ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชื่อจริงและนามสกุลของผู้สมัคร รวมทั้งที่อยู่ เป็นภาษาไทย
+ ข้อความ : ข้อความที่ท่านต้องการสื่อสารเพิ่มเติม เช่น ระบุเบอร์โทรสาร เป็นต้น

3) ตรวจสอบข้อมูลข้างต้นว่าครบถ้วนชัดเจนแล้ว จึงคลิ๊กปุ่ม “สั่งซื้อ” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-013
 
 
 

4) เมื่อคลิ๊กปุ่ม “สั่งซื้อ” แล้ว ท่านจะเห็นกล่องข้อความให้ตรวจสอบอีเมล์ (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-014

 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งยืนยันการชำระเงิน

เมื่อท่านทำรายการสั่งซื้อในขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ระบบของ www.planils.com (ปลานิล.คอม) จะส่งอีเมล์รายการสั่งซื้อให้ท่าน ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
+ ตรวจสอบอีเมล์ใน Inbox , Spam box , Junk box ของท่าน
+ ตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อ และดำเนินการชำระเงินตามที่จำนวนที่แจ้ง (ควรโอนเงินโดยมีจุดทศนิยมตามที่แจ้งเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบลำดับของการโอนเงิน)

 
 
 

เมื่อท่านได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 – 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการเชื่อมโยงและสร้างขึ้นร้านค้าของท่านภายใน 24 – 48 ชั่วโมง หลังจากตรวจสอบการชำระเงินแล้ว
ท่านจะได้รับคู่มือการใช้งานและรหัสผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ โดยขอให้ตรวจสอบอีเมล์ใน Inbox, Spam boxs หรือ Junk box ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานจะติดต่อผ่านอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

หลังจากนั้น ท่านเจ้าของเว็บและร้านออนไลน์ก็จะสามารถบริหารจัดการเว็บและร้านออนไลน์ของท่านได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

เริ่มเปิดร้านออนไลน์กับ www.planils.com