เรื่องที่ 35 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้านออนไลน์

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้านออนไลน์
สำหรับผู้ที่ต้องการจะเปิดร้านออนไลน์ หรือที่กำลังวางแผนจะเปิดร้านออนไลน์ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในเบื้องต้นจึงขอแนะนำการเตรียมความพร้อม 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่

1. เตรียมข้อมูลร้านค้า
2. เตรียมข้อมูลสินค้า
3. เตรียมอุปกรณ์สนับสนุน
3.1. ฮาร์ดแวร์
3.2 ซอฟต์แวร์
3.3 อีเมล์

 

1. การเตรียมข้อมูลร้านค้า
ร้านค้าออนไลน์ คือเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้มาพบเจอกันด้วยตัวเอง ดังนั้น ร้านออนไลน์ในฐานะผู้ขายจึงต้องให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอจึงจะทำให้ร้านออนไลน์ของคุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

เจ้าของกิจการที่จะเปิดร้านออนไลน์ จึงควรจัดเตรียมข้อมูลสำคัญที่ควรจะให้ปรากฏบนร้านออนไลน์ของท่าน 8 ประการดังนี้

ข้อมูลร้านค้า 8 ประการ ที่ต้องจัดเตรียม
ลำดับ ข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล
1 ชื่อเว็บร้านออนไลน์ หมายถึง ชื่อเว็บไซด์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโดเมนเนม >> เริ่มต้นค้นหาและเลือกชื่อเว็บไซต์ คลิ๊ก www.planils.com/domain-search
2 ชื่อร้าน หมายถึง ชื่อร้านออนไลน์ของคุณ
ชื่อเจ้าของร้าน หมายถึง ชื่อของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของร้านออนไลน์
ที่อยู่ร้าน หมายถึง ที่ตั้งร้าน หรือที่อยู่สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือใช้ในการรับส่งจดหมายหรือเอกสาร เช่น บ้านเลขที่ | ถนน | ซอย | อำเภอ/เขต | ตำบล/แขวง | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น
คำโปรย "คำโปรย" หมายถึงคำเชิญชวนให้ลูกค้าสนใจและอยากเข้ามาดูสินค้าภายในร้านออนไลน์ของคุณ ดังนั้น จึงควรดึงจุดเด่นหรือใจความสำคัญของสินค้าหรือร้านค้าของคุณ และใช้คำโปรยที่สั้นกระชับ เพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้ลูกค้าสนใจ เช่น ร้านขายอัญมณี อาจใช้คำโปรยว่า "อัญมณีเหนือกาลเวลา" หรือ "ควรคู่รักนิรันดร์"
3 การติดต่อโดยวิธีอื่น หมายถึง วิธีการอื่นที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับร้านค้าออนไลน์ของท่านนอกจากที่อยู่ร้าน เช่น เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์โทรสาร (Fax) | ที่อยู่ E-mail | Line ID | Twitter เป็นต้น
4 วิธีการชำระเงิน คือ วิธีการที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ ซึ่งควรมีรายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจน เช่น + การชำระเงินทางธนาณัติ ระบุ ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเงินให้ชัดเจน + การชำระเงินผ่านธนาคาร ระบุ ชื่อบัญชี/ชื่อธนาคาร/สาขาธนาคารให้ชัดเจน
5 ข้อตกลงและนโยบาย หมายถึง ข้อตกลงและนโยบายในการให้บริการของเว็บไซด์ของท่าน เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับทราบขอบเขตเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
6 เกี่ยวกับเรา หมายถึง รายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าของคุณ เช่น ประวัติความเป็นมา ผู้ก่อตั้ง เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ
7 โลโก้ร้านค้า ด้แก่ โลโก้ขนาด 300px X 100px และ โลโก้ขนาด 600px X 200px
8 รูปถ่ายหน้าร้าน (ถ้ามี) หมายถึง กรณีที่ร้านออนไลน์ของคุณมีหน้าร้านสำหรับขายสินค้าอยู่แล้ว ต้องการให้ลูกค้าจดจำหน้าร้านของคุณเพื่อแวะเวียนไปติดต่อซื้อขายที่หน้าร้านโดยตรง

ตัวอย่างรูปโลโก้ร้านค้า
Untitled-001

ตัวอย่างรูปหน้าร้านค้า
Untitled-002

 

2. การเตรียมข้อมูลสินค้า
สินค้าออนไลน์ คือ สินค้าและบริการที่ซื้อขายผ่านร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเจ้าของกิจการที่จะเปิดร้านออนไลน์หรือที่ได้เปิดร้านออนไลน์แล้ว ควรจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้เรียบร้อยก่อนทำการโพสลงในหน้าร้านออนไลน์ของคุณ ดังนี้

ข้อมูลสินค้า 5 ประการ ที่ต้องจัดเตรียม
ลำดับ ข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล
1 ชื่อสินค้า เช่น เสื้อโปโล | เสื้อเชิ๊ต | เสื้อคอกลม
2 รายละเอียดสินค้า คือ การบรรยายจุดเด่นหรือลักษณะเด่นของสินค้า รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอย คุณภาพ ตำหนิ ราคา เป็นต้น ทั้งนี้ ควรเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง เพราะการให้รายละเอียดสินค้าที่ดีจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
3 ข้อมูลสินค้า คือ การกำหนดรูปแบบหรือลักษณะของสินค้าว่าสินค้าที่จะเพิ่มลงในร้านออนไลน์ของคุณ จะจัดอยู่ในกลุ่มใด ได้แก่
[ ] สินค้าทั่วไป (Simple product) เหมาะกับสินค้าทุกประเภท
[ ] สินค้าแบบกลุ่ม (Grouped product) เหมาะสำหรับสินค้าที่อยู่ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกัน หรือ เป็นสินค้าที่สมควรจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันบ้างก็ตาม เช่น สินค้าแบบกลุ่ม/ประเภทดินสอ มีทั้งหมด 2 แบบ คือ ดินสอแบบเหลา และดินสอแบบกด เป็นต้น
[ ] สินค้าภายนอก/ตัวแทนจำหน่าย (External/Affiliate product) คือ สินค้าของผู้อื่นหรือเว็บไซต์อื่นที่เป็นพันธมิตรกับร้านออนไลน์ของท่าน หรือการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้านั้น ๆ
[ ] สินค้ามีหลายแบบ (Variable product) เหมาะสำหรับการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย หรือสินค้าประเภทเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันในหลายด้าน เช่น มีความแตกต่างในเรื่องของขนาด สี คุณภาพ ราคา เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น สินค้าประเภทเสื้อยืด มี 5 สี (ฟ้า | เขียว | ม่วง | ส้ม | ขาว) และมี 5 ไซด์ (S | M | L | XL | XXL) ด้วย เป็นต้น
4 หมวดหมู่สินค้า เช่น สินค้าจำพวกเครืองแต่งกาย อาจแบ่งเป็นหมวดหมู่ เสื้อ | กางเกง | รองเท้า เป็นต้น
5 คำค้นเกี่ยวกับสินค้า เช่น เสื้อ | เสื้อ cotton

 

3. การเตรียมเครื่องมือสนับสนุน
การเปิดร้านออนไลน์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอีเมล์ ซึ่งอุปกรณ์สนับสนุนเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้การดูแลจัดการร้านค้าสามารถทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อีเมล์

 

3.1 ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น

ฮาร์ดแวร์นั้นนอกจากจะหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้ว ปัจจุบันนี้ยังต้องหมายความรวมถึงคอมพิวเตอร์พกพาที่ทำงานในลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เรียกกันว่าอุปกรณ์สมาร์ทโมบายด้วย

ดังนั้น เจ้าของร้านออนไลน์จะต้องจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ 2 ประเภท คือ
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการจัดการ การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมกราฟฟิกขั้นสูง ตรวจสอบจัดการอีเมล์จำนวนมาก
(2) อุปกรณ์สมาร์ทโมบาย สำหรับใช้ในการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยแอพพลิเคชั่นง่ายๆ ที่สำคัญคือใช้ตรวจสอบการแสดงผลร้านออนไลน์และรับการแจ้งเตือนตรวจสอบจัดการอีเมล์ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากอุปกรณ์ไอทีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เหมาะสมตามความจำเป็นและสอดคล้องกับลักษณะของการใช้งานเป็นสำคัญ

Untitled-005

 

3.2 ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ ถือเป็นอุปกรณ์สนับสนุนที่จำเป็นต้องมี เพื่อการใช้งานควบคู่กับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์ : ควรมีซอฟต์แวร์ ได้แก่ เว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมออฟฟิศ โปรแกรมกราฟฟิกขั้นสูง เป็นต้น
อุปกรณ์สมาร์ทโมบาย : ควรมีซอฟต์แวร์ ได้แก่ แอพพลิเคชั่นตกแต่งภาพ แอพพลิเคชั่นจัดการอีเมล์ โซเซียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์มีให้เลือกใช้มากมาย ผู้ประกอบการใหม่ควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ประเภทไม่สงวนลิขสิทธิ์ หรือที่ให้โหลดใช้งานฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้า และสามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับโปรแกรมลิขสิทธิ์ทั่วไป เพื่อเรียนรู้การใช้งานให้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ต่อไป

Untitled-006

 

3.3 อีเมล์

นอกจากฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์แล้ว อุปกรณ์สนับสนุนที่สำคัญลำดับต่อมาก็คือ อีเมล์ เพราะปัจจุบันจำเป็นต้องใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องใช้ในการสมัครใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นหรือสมัครใช้งานโซเซียลเน็ตเวิร์คด้วย ซึ่งทุกวันนี้มีฟรีเมล์ให้เลือกใช้งานหลายค่าย สามารถเลือกใช้งานได้ตามความชื่นชอบส่วนตัว

Untitled-007

อย่างไรก็ดี เป้าหมายของการสร้างร้านออนไลน์คือการทำ SEO ให้ติดอันดับต้นๆ ของ Web Search Engine อย่าง Google.com ซึ่งค่าย Google ก็มีอีเมล์ให้ใช้ฟรี คือ Gmail.com และยังมีเครื่องมือปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพเว็บร้านค้าออนไลน์ให้ใช้งานฟรีๆ เมื่อสมัครใช้งาน Gmail ด้วย

ด้วยเหตุผลดีๆ เช่นนี้ เจ้าของร้านออนไลน์จึงควรมี Gmail ไว้เพื่อช่วยปรับปรุงร้านออนไลน์ด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้ฟรีอีเมล์จากค่ายไหน คุณต้องคอยตรวจสอบข้อความใน Inbox และ Spam box และ Junk box อย่างสม่ำเสมอด้วย เพราะบางกรณีที่คุณไม่ได้รับอีเมล์ ข้อความอาจจะหลงทางไปเก็บไว้ในกล่องดังกล่าว

Untitled-008

เมื่อมีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสมัคร Gmail ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ควรทดสอบการเชื่อมโยงอีเมล์เข้ากับอุปกรณ์ทั้งหมด
+ โดยกรณีการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ควรใช้เบราว์เซอร์ Google chrome เปิด Gmail ที่สมัครไว้
+ สำหรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโมบาย ควรใช้แอพพลิเคชั่น Gmail เปิด Gmail ที่สมัครไว้
จากนั้นสร้างความคุ้นเคยกับตำแหน่งของ Inbox และ Spambox ทดลองใช้งานส่งอีเมล์และรับอีเมล์ โดยการส่งอีเมล์จากค่ายอื่นเข้า Gmail ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ทั้งหมดด้วย

Untitled-009

การเริ่มต้นเปิดร้านออนไลน์ หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดีย่อมจะทำให้การขายของออนไลน์ของคุณราบรื่นมากขึ้น สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้านออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้น
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังคิดจะเปิดร้านออนไลน์ได้บ้างไม่มากก็น้อย

สำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดร้านออนไลน์ สามารถเริ่มต้นเปิดร้านออนไลน์ง่าย ๆ กับ www.planils.com (ปลานิล.คอม) ได้นะครับ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผม เริ่มเปิดร้านออนไลน์