เรื่องที่ 34 สอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งาน

สมาชิก PLANILS.COM (ปลานิล.คอม) สามารถสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านระบบ Support Request ได้ที่

+ http://www.planils.com/support-request/ หรือ

+ คลิ๊กปุ่ม “Support Request สอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งาน” หรือ

+ ในระบบหลังร้านออนไลน์คลิ๊กปุ่ม “ช่วยเหลือ” มุมขวาบนจะปรากฎปุ่ม “Support Request สอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งาน”

โดยระบุอีเมล์ของท่าน และกรอกข้อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานใน แล้วคลิ๊กปุ่ม “ส่งข้อมูล”

Untitled-029

PLANILS.COM (ปลานิล.คอม) จะมีการแจ้งตอบข้อสอบถามไปยังอีเมล์ของท่านต่อไป