เรื่องที่ 30 การปิดร้านชั่วคราว

ปิดร้านชั่วคราว เป็นเครื่องมือสำหรับการตั้งค่าสถานะการเปิด/ปิดหน้าร้านค้าออนไลน์
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้คลิ๊กที่เมนู “ปิดร้านชั่วคราว” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) จากนั้นให้เลือกระบุสถานะการเปิดร้าน (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

+ Acivated คือสถานะเปิดร้านตามปกติ ซึ่งเป็นสถานะที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้ว
+ Deactivated คือสถานะปิดร้านชั่วคราว ใช้ในกรณีที่มีการปรับปรุงร้านค้าแต่ยังไม่แล้วเสร็จ หากไม่ต้องการให้ลูกค้าเห็นหน้าร้านที่ยังไม่เรียบร้อย สามารถปิดร้านชั่วคราวได้โดยคลิ๊กที่ Deactivated
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิ๊ก “Save settings”