เรื่องที่ 28 การใช้งานโปรไฟล์เมนู

ผู้ใช้ เป็นเมนูเครื่องมือสำหรับการแสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งาน
การจัดการเมนู “ผู้ใช้” ทำได้ 2 กรณีดังนี้
7.1 แสดงผู้ใช้ทั้งหมด
7.2 Edit Profile

แสดงผู้ใช้ทั้งหมด เป็นการแสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งานที่มีอยู่ในระบบเว็บและร้านออนไลน์ของท่านทั้งหมด
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “ผู้ใช้” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “ผู้ใช้ทั้งหมด” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-103

(2) ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานได้แก่ ทั้งหมด, ผู้ตรวจทาน, Shop Manager ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดชื่อผู้ใช้, ชื่อ, อีเมล, บทบาท, เรื่อง, Other Roles
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-103

Edit Profile เป็นการแก้ไขโปรไฟล์ของตัวท่านเองเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขโปรโฟล์ของผู้ใช้งานอื่นได้ด้วยเหตุผลเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอื่น

การแก้ไขโปรไฟล์ของตัวท่าน มี 2 วิธีดังนี้

การแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้งานวิธีที่ 1 : มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “ผู้ใช้” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Edit Profile”
Untitled-103

(2) จากนั้นในหน้า “Profile” หัวข้อ “Extended Profile” ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดโปรไฟล์ผู้ใช้งานของตัวท่านเอง
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-103
เมื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กที่ “Update Profile”

การแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้งานวิธีที่ 2 : มีขั้นตอนดังนี้

1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “ผู้ใช้” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “ผู้ใช้ทั้งหมด” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-103

(2) ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด เมื่อวางเม้าส์บนชื่อผู้ใช้จะปรากฏแถบเครื่องมือ (แก้ไข/ Extended/View) ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดโปรไฟล์ผู้ใช้งานของตัวท่านเอง โดยคลิ๊กที่ “Extended”
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-103

จากนั้น ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Profile” ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียด Profile ของท่านได้ (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-103
เมื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กที่ “Update Profile”

สำหรับกรณีเลือก “แก้ไข” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-103
จะปรากฏข้อความแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงหน้าการแก้ไขโปรโฟล์ผู้ใช้งานของผู้อื่นได้ (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-103

กรณีเลือก “View” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-103
จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าตา Profile ของผู้ใช้งานที่ปรากฏบนร้านออนไลน์ (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-103