เรื่องที่ 26 การใช้งานแบบฟอร์มติดต่อ

แบบฟอร์มติดต่อ สำหรับสร้างและจัดการแก้ไขแบบฟอร์มสำหรับให้ลูกค้าติดต่อ
แบบฟอร์มติดต่อ : เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับลูกค้าเฉพาะบาง package เท่านั้น
การจัดการแบบฟอร์มติดต่อ แบ่งเป็น
11.1.1 การเพิ่มแบบฟอร์มติดต่อ
11.1.2 การจัดการแก้ไขแบบฟอร์มติดต่อ
11.1.3 การตั้งค่าอีเมล์แบบฟอร์มติดต่อ

การเพิ่มแบบฟอร์มติดต่อ
การเพิ่มแบบฟอร์มติดต่อ มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “แบบฟอร์มติดต่อ” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “เพิ่มใหม่” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-105
หรืออาจคลิ๊กที่ “เพิ่มใหม่” (ดังรูปด้านล่าง) ก็ได้เช่นกัน
Untitled-105

(2) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “เพิ่มแบบฟอร์มติดต่อใหม่” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-105

(3) ในหน้า “เพิ่มแบบฟอร์มติดต่อขึ้นใหม่” สามารถเลือกใช้ภาษาค่าเริ่มต้น (ภาษาไทย) หรือใช้ภาษาอื่นก็ได้
กรณีการเพิ่มแบบฟอร์มติดต่อใหม่เป็นภาษาค่าเริ่มต้น (ภาษาไทย) : เมื่อวางเม้าส์บนเมนู “แบบฟอร์มติดต่อ” >>คลิ๊กหัวข้อ “เพิ่มใหม่” ตามขั้นตอนที่ (1) แล้วก็สามารถใส่รายละเอียดได้เลย
กรณีต้องการเพิ่มแบบฟอร์มติดต่อใหม่เป็นภาษาอื่น : เมื่อวางเม้าส์บนเมนู “แบบฟอร์มติดต่อ” >>คลิ๊กหัวข้อ “เพิ่มใหม่” ตามขั้นตอนที่ (1) แล้ว >> ให้คลิ๊กที่ “เลือกภาษา” และคลิ๊ก “เพิ่มใหม่”

เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว จึงกรอกข้อมูล (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-105

+ แบบฟอร์มติดต่อ : ชื่อแบบฟอร์มติดต่อ
+ แบบฟอร์ม : แบบฟอร์มที่กำหนดไว้สำหรับให้ลูกค้ากรอกเพื่อทำการติดต่อร้านออนไลน์ของท่าน
+ สร้างป้ายกำกับ : สำหรับสร้างป้ายกำกับ
+ อีเมล์ : สังเกตว่า ในหัวข้อ (ถึง : ) ต้องเป็นชื่ออีเมล์ร้านออนไลน์ของท่าน
+ เนื้อหาข้อความ

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิ๊ก “บันทึก”

การจัดการแก้ไขแบบฟอร์มติดต่อ เป็นการจัดการแก้ไขแบบฟอร์มติดต่อที่ได้สร้างไว้แล้ว

การจัดการแก้ไขแบบฟอร์มติดต่อ มีขั้นตอนดังนี้
(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “แบบฟอร์มติดต่อ” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “แบบฟอร์มติดต่อ”
Untitled-104

(2) วางเม้าส์บนหัวข้อแบบฟอร์มติดต่อที่ได้สร้างไว้ จะปรากฏแถบเครื่องมือ (แก้ไข/ทำซ้ำ) >> ให้คลิ๊ก”แก้ไข”
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-104

(3) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “แก้ไขแบบฟอร์มติดต่อ” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-104

ในหน้า “แก้ไขแบบฟอร์มติดต่อ” สามารถจัดการแก้ไขแบบฟอร์มติดต่อที่สร้างไว้ ดังนี้
+ แบบฟอร์มติดต่อ : ชื่อแบบฟอร์มติดต่อ
+ แบบฟอร์ม : แบบฟอร์มที่กำหนดไว้สำหรับให้ลูกค้ากรอกเพื่อทำการติดต่อร้านออนไลน์ของท่าน
+ อีเมล์ : สังเกตว่า ในหัวข้อ (ถึง : ) ต้องเป็นชื่ออีเมล์ร้านออนไลน์ของท่าน
+ ข้อความ

การตั้งค่าอีเมล์แบบฟอร์มติดต่อ
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “แบบฟอร์มติดต่อ” >> คลิ๊ก “แบบฟอร์มติดต่อ” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “ตั้งค่าอีเมล์ (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-105

(2) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Advanced Email Option” ให้ระบุรายละเอียด (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-105
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิ๊ก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ทั้งนี้ อาจทดสอบส่งอีเมล์ที่ได้ตั้งค่าไว้ได้โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม “Send Test”