เรื่องที่ 24 การใส่ข้อมูล SEO

SEO เป็นเมนูเครื่องมือรองรับสำหรับการทำ Search Engine Optimization ของเว็บและร้านออนไลน์ของท่าน

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization เป็นกระบวนการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับโปรแกรมค้นหาต่าง ๆ หรือเป็นความพยายามที่จะทำให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับต้น ๆ ของการค้นหาผ่าน Search Engine หรือเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Google, Yahoo เป็นต้น
เพราะคนยุคปัจจุบันนิยมใช้ Search Engine เป็นอย่างมาก การทำให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับต้น ๆ จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ผู้คนจะได้รู้จักเว็บไซต์ของท่านมากขึ้น

วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของการทำ SEO
+ การทำ SEO มีข้อดีในแง่ที่จะเป็นช่องทางเพิ่มโอกาสในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้กว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้น
+ การทำ SEO เป็นช่องทางที่จะทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งผลเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ทำให้สามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้ทั่วโลก และรักษาฐานลูกค้าเดิมได้เป็นอย่างดี
+ การทำ SEO จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
+ การทำ SEO จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์

“ปลานิล” เว็บและร้านออนไลน์ ได้จัดเตรียมเมนูเครื่องมือรองรับสำหรับการทำ SEO ไว้ ซึ่งท่านสามารถนำไปปรับแต่งหรือตั้งค่าได้ตามเทคนิคและวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสม โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าใช้งานดังต่อไปนี้

การทำ SEO สามารถปรับแต่งคำค้นได้ในทุก “หน้า”, “ข่าวและโปรโมชั่น”, “ข่าวและโปรโมชั่น” โดยเพิ่มข้อมูลได้ตามความต้องการรายละเอียดตามรูปด้านล่าง เทคนิคการใช้เครื่องมือนี้ก็ คือ ตรง Focus keyword usage ปรับแต่งค่าให้หัวข้อ Article Heading, Page title, Page URL, Content, Meta description มีสถานะ Yes (1) สีเขียว
Untitled-110

SEO : เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับลูกค้าเฉพาะบาง package เท่านั้น

1. Dashboard : หน้าควบคุม SEO

การตั้งค่ามีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “SEO” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Dashboard” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-117

(2) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “SEO : General Settings” ท่านสามารถระบุรายละเอียด (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-108

2. Titles & Metas : หน้าควบคุม Titles & Metas
Titles เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าโพสนั้นเกี่ยวกับอะไร อย่างไรก็ดี Titles อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะบอกว่าโพสนั้นเกี่ยวกับอะไรเพราะ Search engine จะอ่าน URI ประกอบการวิเคราะห์ว่าโพสนั้นเป็นโพสเกี่ยวกับอะไร ดังนั้นจึงควรใช้ Slug เป็นตัวช่วยในการทำ SEO ควบคู่ไปด้วย
Metas เป็นคีย์เวิดในส่วนที่จะทำให้ Search engine รู้ได้เร็วขึ้นว่าเป็นโพสเกี่ยวกับอะไร หรือเรียกว่าเป็นข้อความที่ระบุไว้ใน Code ของเว็บไซต์

การตั้งค่า มีขั้นตอนดังนี้
(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “SEO” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Titles & Metas” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-117

(2) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Titles & Metas-SEO:” ท่านสามารถระบุรายละเอียด (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-109

3. Social : หน้าควบคุม Social ได้แก่ Facebook , Twitter และ Google+

การตั้งค่า มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “SEO” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Social”
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-117

(2) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Social-SEO:” ท่านสามารถระบุรายละเอียด
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-110
Untitled-110
Untitled-110

4. XML Sitemaps : หน้าควบคุมแผนผังเว็บไซต์
Sitemaps เป็นหน้าที่แสดงให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ Search engine โดย Search engine จะใช้ Sitemaps เพื่อทำการ index ในทุกเพจ,โพส หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ และจัดลำดับข้อมูลว่าเว็บไซต์นั้นเกี่ยวกับอะไร สอดคล้องกับการค้นหาหรือไม่
การสร้าง XML Sitemaps จะช่วยให้ Search engine ค้นหาได้แน่นอน อย่างไรก็ดี ควรมีการอัพเดท Sitemaps ตลอดเวลาและจัดการชื่อของ Sitemaps ให้ถูกต้อง รวมถึงต้องดูแลไม่ให้มีลิ้งก์เสียด้วย

การตั้งค่า มีขั้นตอนดังนี้
(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “SEO” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “XML Sitemaps”
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-117

(2) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “XML Sitemaps-SEO:” ท่านสามารถระบุรายละเอียด
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-111