เรื่องที่ 23 การติดตั้งระบบ Track And Trace | EMS , Thailand Post เพื่อค้นหาพัสดุสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์

การติดตั้งระบบค้นหาพัสดุสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ Track And Trace | EMS

ร้านออนไลน์เป็นธุรกิจที่ต้องมีการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้าเป็นประจำ การมีระบบติดตามค้นหาพัสดุสิ่งของที่ฝากส่ง ซึ่งเจ้าของร้านออนไลน์และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ตลอดเวลา ย่อมทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากขึ้น

ระบบการติดตามค้นหาพัสดุสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ อาจแยกได้เป็น 2 วิธีคือ
1. ระบบการค้นหาผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2. ระบบการค้นหาผ่านบริการ Web Services ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บนหน้าเว็บและร้านออนไลน์ของคุณเอง

1. ระบบการค้นหาผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ระบบนี้ ผู้ค้นหาต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือ http://track.thailandpost.co.th/ และป้อนหมายเลขสิ่งของจำนวน 13 หลักที่ปรากฏอยู่บนใบเสร็จรับเงินเพื่อทำการค้นหา
โดยเว็บและร้านออนไลน์ที่ต้องการใช้บริการการค้นหาวิธีนี้ จะต้องสร้างแบรนเนอร์ (HTML Code) ไปวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการบนเว็บหรือร้านออนไลน์ของคุณ

สำหรับผู้ใช้งาน “ปลานิล” เว็บและร้านออนไลน์ คุณจะสามารถติดตั้งระบบการค้นหาผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ง่าย ๆ ดังนี้
กรณีที่ไม่สามารถสร้างแบรนด์เนอร์ (HTML Code) ได้เอง มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้
1) login เข้าระบบเว็บและร้านออนไลน์ของคุณ
2) ในหน้าควบคุม ให้เลือกเมนู “รูปแบบร้านออนไลน์” >> คลิ๊ก “วิดเจ็ต” >>จากนั้นให้มองหาวิดเจ็ตที่ชื่อว่า ” EMS, Thailand Post” และเลือกตำแหน่งที่ต้องการ >> คลิ๊ก “เพิ่มวิดเจ็ต”

เพียงเท่านี้ วิดเจ็ต ” EMS, Thailand Post” ก็จะแสดงผลบนเว็บและร้านออนไลน์ของคุณ เว็บและร้านออนไลน์ของคุณก็จะสามารถเชื่อมโยงใช้บริการค้นหานี้ได้ง่าย ๆ

กรณีที่สามารถสร้างแบรนด์เนอร์ (HTML Code) ได้เอง สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือผู้ที่มีความรู้เรื่อง HTML Code ซึ่งสามารถสร้างแบรนด์เนอร์ลิงค์เองได้ คุณก็สามารถติดตั้งระบบการค้นหาวิธีนี้ได้ง่าย ๆ เช่นเดียวกัน มีขั้นตอนดังนี้
1) login เข้าระบบเว็บและร้านออนไลน์ของคุณ
2) เมื่ออยู่ในหน้าควบคุม ให้เลือกเมนู “รูปแบบร้านออนไลน์” >> คลิ๊ก “วิดเจ็ต” >> จากนั้นให้มองหาวิดเจ็ตที่ชื่อว่า “ข้อความ” และเลือกตำแหน่งที่ต้องการ >> คลิ๊ก “เพิ่มวิดเจ็ต”
3) จากนั้นให้สังเกตด้านขวามือ วิดเจ็ต “ข้อความ” จะอยู่ในตำแหน่งที่คุณได้เลือกไว้ >> ให้ใส่ HTML Code ลงไปในกล่องข้อความ แล้วคลิ๊ก “บันทึก”

เพียงเท่านี้แบรนด์เนอร์ลิงค์ที่คุณสร้างด้วย HTML Code ที่ถูกต้อง ก็จะแสดงผลบนเว็บและร้านออนไลน์ของคุณ เว็บและร้านออนไลน์ของคุณก็จะสามารถเชื่อมโยงใช้บริการการค้นหาผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้อย่างง่ายดาย

>>อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการใส่วิดเจ็ตและการลบวิดเจ็ต<<

2. ระบบการค้นหาผ่านบริการ Web Services ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บนหน้าเว็บและร้านออนไลน์ของคุณเอง
ระบบนี้ผู้ค้นหาจะไม่ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยตรง หรือไม่ต้องเชื่อมโยงผลการค้นหากลับไปที่เว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อีกต่อไป

ข้อดีก็คือ เว็บและร้านออนไลน์ของคุณจะมีระบบที่สามารถทำการค้นสิ่งของฝากสิ่งทางไปรษณีย์ได้โดยตรงเสมือนกับว่าเว็บและร้านออนไลน์ของคุณมีระบบการค้นหาที่เป็นอิสระ โดยผลการค้นหาจะแสดงภายในเว็บและร้านออนไลน์ของคุณทันที

ระบบการค้นหาวิธีนี้ เป็นการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการเชื่อมโยงข้อมูลของเว็บไซต์ (Web Services) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลหรือบริการต่าง ๆ มาใช้งาน หรือเรียกได้ว่าเป็นการให้บริการในลักษณะ Tracking แบบ Real Time ผ่านระบบ Web Services โดยจํานวนที่ Track ได้ต่อวันจะไม่เกินยอดตามที่ตกลงไว้กับลูกค้าแต่ละราย ในเบื้องต้นกำหนดการ Tracking ให้กับลูกค้าทั่วไป เริ่มต้นที่ 1,000 ชิ้น ต่อวัน/User สูงสุดไว้ที่10,000 ชิ้น ต่อวัน/User ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะใช้งานระบบนี้จะต้องมีการขอใช้บริการกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ด้วย

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. จัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการ พร้อมแนบเอกสารการลงทะเบียนขอใช้บริการ Web Services โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ แล้วจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปที่
ฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง, ส่วนตลาดขนส่งในประเทศ 1
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299
โทรศัพท์ : 0-2831-3131
โทรสาร : 0-2831-3514

2. เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะจัดส่ง User และ Password พร้อมคู่มือการใช้งานมายัง Email Address ผู้ประสานงานที่คุณได้ระบุไว้ในเอกสารลงทะเบียนขอใช้บริการ Web Services ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
หากตรวจสอบแล้วไม่พบใน INBOX ให้ลองตรวจสอบใน Spam Box หรือ Junk Box อีกครั้งหนึ่ง
กรณีตรวจสอบแล้วไม่ได้รับ User และ Password จะต้องติดต่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ตามที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งเอกสาร

3. โดยทั่วไปเมื่อคุณได้รับ User และ Password แล้ว ก็จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ที่จะต้องทําการเขียนโปรแกรมสำหรับเรียกใช้งาน Web Services ต่อไป

สำหรับผู้ใช้งาน “ปลานิล” เว็บและร้านออนไลน์ คุณจะสามารถติดตั้งระบบการค้นหาผ่านบริการ Web Services ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บนหน้าเว็บและร้านออนไลน์ของคุณได้ง่าย ๆ ดังนี้

(1) ให้ทำรายการสั่งซื้อระบบ Track And Trace >>คลิ๊กเพื่อสั่งซื้อระบบ Track And Trace<<

(2) ฟอร์เวิร์ดเมล์ User และ Password ที่ได้รับจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มาที่ start@planils.com

จากนั้น "ปลานิล" เว็บและร้านออนไลน์จะดำเนินการติดตั้งปลั๊กอินนี้ให้กับเว็บและร้านออนไลน์ของคุณเอง

เพียงเท่านี้ เว็บและร้านออนไลน์ของคุณก็จะมีระบบการค้นหาพัสดุสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ของตนเอง แสดงผลภายในเว็บและร้านออนไลน์ของคุณเอง ไม่ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยตรงอีกต่อไป เปลี่ยนการค้นหาพัสดุสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์แบบธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นการค้นหาที่ไม่ธรรมดา ส่งผลทำให้ภาพลักษณ์เว็บและร้านออนไลน์ของคุณดูดีมีสไตล์ไม่เหมือนใคร