การเริ่มต้นใช้งานร้านออนไลน์ แบบ simply

เรื่องที่ 2.1 แนะนำการเริ่มต้นใช้งานร้านออนไลน์ แบบ simply

ในการเข้าใช้งานเว็บร้านออนไลน์เป็นครั้งแรก ให้เริ่มต้น login เข้าสู่ระบบ โดยไปที่หน้าแรกของเว็บ แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” หรือมองหาปุ่มรูป “กุญแจบนก้อนเมฆ” และคลิ๊กที่ปุ่มรูป “กุญแจบนก้อนเมฆ”  จากนั้นให้กรอกชื่อผู้ใช้ (Username หรือ Email) และรหัสผ่านให้เรียบร้อย (อ่านรายละเอียด click) ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเครื่องมือจัดการร้านออนไลน์ ในเบื้องต้นให้ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับ “ร้านค้า” “ประชาสัมพันธ์” “วิธีการชำระเงิน” “ข้อตกลงและนโยบาย” “เกี่ยวกับเรา” “ติดต่อ” เพื่อทำให้ข้อมูลของเว็บร้านออนไลน์ของคุณถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง

ขั้นตอน  กรณีต้องการปรับปรุงข้อมูล คลิ๊กเมนู “หน้า” >> เลือก “หน้าทั้งหมด” >> วางเม้าส์บนหัวข้อที่จะต้องการปรับปรุง และคลิ๊ก “แก้ไข”  เมื่อดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊ก “อัปเดท” (อ่านรายละเอียด click)

2. ตรวจสอบอีเมล์ในแบบฟอร์มติดต่อ (ในช่องอีเมล์ถึง : ) เพราะอีเมล์แบบฟอร์มติดต่อส่วนนี้มีความสำคัญเนื่องจากคุณจะต้องใช้ในการติดต่อกับลูกค้า

ขั้นตอน  ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “แบบฟอร์มติดต่อ” >>คลิ๊ก “แบบฟอร์มติดต่อ” >> คลิ๊กหัวข้อแบบฟอร์มติดต่อ >> ท่านจะเห็นแถบเครื่องมือ (แก้ไข/ทำซ้ำ) ให้คลิ๊ก “แก้ไข” >> ในหน้า “แก้ไขแบบฟอร์มติดต่อ” ให้เลื่อนลงและคลิ๊กที่หัวข้อ “อีเมล์”
โดยให้ตรวจสอบว่าหัวข้ออีเมล์ ในช่อง (ถึง :  ) เป็นอีเมล์ของร้านท่านหรือไม่  (ถ้าต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนอีเมล์ก็ทำได้)  เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊ก “บันทึก” (อ่านรายละเอียด click)

3. กำหนดหมวดหมู่สินค้า ควรแยกเป็นชนิดหรือประเภทของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าได้ง่ายมากขึ้น

ขั้นตอน คลิ๊ก “สินค้า” >> คลิ๊ก “หมวดหมู่สินค้า”  เมื่อสร้างหมวดหมู่สินค้าขึ้นใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิ๊ก “เพิ่มหมวดหมู่ใหม่”  (อ่านรายละเอียด click)

4. ลงรูปภาพสินค้า

ขั้นตอน คลิ๊กเมนู “สินค้า” และเลือก “เพิ่มสินค้า” หรือ“Add Product” เพื่อเพิ่มสินค้า และใส่รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าให้ครบถ้วน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิ๊กปุ่ม “เผยแพร่” ที่อยู่ด้านขวามือ (อ่านรายละเอียด click)

เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเริ่มต้นใช้งานเว็บร้านออนไลน์ได้ง่าย ๆ ด้วยตนเองแล้ว สำหรับการจัดการในส่วนอื่น ๆ สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก คู่มือใช้งานสำหรับเจ้าของร้านออนไลน์ แบบSimply click