การสมัครสมาชิกและการใช้งาน

บทที่ 4 การสมัครสมาชิกและการใช้งาน
4.1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
4.2 การเข้าสู่ระบบและการแก้ไขกรณีลืมรหัสผ่าน
4.2.1 วิธีเข้าระบบสมาชิก
(1) การเข้าระบบสมาชิก ผ่านหน้าเว็บร้านออนไลน์บนเครือข่าย www.planils.com (ปลานิล.คอม)
(2) การเข้าระบบสมาชิก ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.planils.com (ปลานิล.คอม)
4.2.2 วิธีแก้ไขกรณีสมาชิกลืมรหัสผ่าน
4.3 ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

4.การสมัครสมาชิกและการใช้งาน

เจ้าของกิจการที่เปิดร้านออนไลน์บนเครือข่าย www.planils.com (ปลานิล.คอม) สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกอีก เพราะระบบได้สมัครสมาชิกให้ทันทีอยู่แล้ว โดยจะมีการจัดส่ง Username (ชื่อผู้ใช้งาน) และรหัสผ่านให้ทางอีเมล์ ซึ่งเจ้าของร้านออนไลน์สามารถใช้ Username (ชื่อผู้ใช้งาน) และรหัสผ่านดังกล่าวเข้าสู่ได้ทันที

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านออนไลน์ หากสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมหรือซื้อขายสินค้า/บริการของ www.planils.com (ปลานิล.คอม)หรือของร้านออนไลน์บนเครือข่ายของ www.planils.com (ปลานิล.คอม) สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ดังนี้

 
 
 

4.1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1) การสมัครสมาชิก ทำได้หลายช่องทาง ได้แก่
+ เข้าไปที่ www.planils.com/register/
+ เข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ www.planils.com ที่ด้านซ้ายมือมุมบนสุดของเว็บ ให้วางเม้าส์บนปุ่มรูป “กุญแจบนก้อนเมฆ” และเลือก “ลงทะเบียน”

Untitled-015

2) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ได้แก่

รายละเอียดบัญชี (Account details)
+ Username (ชื่อผู้ใช้งาน) : ชื่อสำหรับแทนชื่อจริงของผู้สมัคร
+ Email Address (อีเมล์) : อีเมล์สำหรับการรับข้อมูลต่างๆ
+ รหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่านที่จะใช้เข้าสู่ระบบ www. planils.com (ปลานิล.คอม)
+ ยืนยันรหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่านซ้ำอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

รายละเอียดโปรไฟล์ (Profile details)
+ Name Surname : ชื่อจริงและนามสกุลของผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ
+ ชื่อ-นามสกุล : ชื่อจริงและนามสกุลของผู้สมัคร เป็นภาษาไทย
+ หมายเลขบัตรประชาชน : หมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร
+ ที่อยู่ : ได้แก่ บ้านเลขที่,ถนน,ซอย อำเภอ/เขต, ตำบล/แขวง, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น สำหรับใช้ในการติดต่อหรือจัดส่งเอกสาร
+ โทรศัพท์ : หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน”

Untitled-016

3) เมื่อท่านคลิ๊กปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” แล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันบัญชีการใช้งาน โดยท่านสามารถเริ่มเปิดใช้งานบัญชีได้ทันทีโดยคลิ๊กที่ลิ้งที่แนบไปพร้อมกับอีเมล์ดังกล่าว

Untitled-019

 
 
 

4.2 การเข้าสู่ระบบและการแก้ไขกรณีลืมรหัสผ่าน
สมาชิกเจ้าของร้านออนไลน์ และสมาชิกทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านออนไลน์ซึ่งได้ทำการสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบสมาชิกได้ ทั้งโดยการเข้าระบบสมาชิกผ่านทางหน้าเว็บร้านออนไลน์บนเครือข่าย www.planils.com (ปลานิล.คอม) และผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.planils.com (ปลานิล.คอม) ก็ได้เช่นเดียวกัน

 
 
 

4.2.1 วิธีเข้าระบบสมาชิก

1) การเข้าระบบของสมาชิก อาจแยกเป็น
(1) การเข้าระบบสมาชิก ผ่านหน้าเว็บร้านออนไลน์บนเครือข่าย www.planils.com (ปลานิล.คอม)
(2) การเข้าระบบสมาชิก ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.planils.com (ปลานิล.คอม)

 
 
 

(1) การเข้าระบบสมาชิก ผ่านหน้าเว็บร้านออนไลน์บนเครือข่าย www.planils.com (ปลานิล.คอม)
เมื่อสมาชิกเข้าไปเยี่ยมชมเว็บร้านออนไลน์บนเครือข่าย www.planils.com (ปลานิล.คอม) สมาชิกสามารถเข้าระบบได้ดังนี้
ข้อแนะนำ : ไม่ว่าจะเข้าเว็บร้านออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์ประเภทใดก็ตาม ง่ายที่สุดให้กวาดสายตามองหาปุ่มรูป “กุญแจบนก้อนเมฆ” เป็นลำดับแรก
ซึ่งปุ่มรูป “กุญแจบนก้อนเมฆ” อาจจะอยู่ส่วนใดของเว็บก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดวางเมนูของเว็บนั้น ๆ เช่น
+ กรณีหน้าแรกของร้านออนไลน์ มีหน้าตาแบบ (เว็บแบบที่ 1) ให้คลิ๊กปุ่มรูป “กุญแจบนก้อนเมฆ” และเลือก “เข้าสู่ระบบ” ที่อยู่มุมด้านซ้ายมือ หรืออาจคลิ๊กปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่อยู่มุมด้านขวามือเลยก็ได้เช่นเดียวกัน
+ กรณีหน้าแรกของร้านออนไลน์ มีหน้าตาแบบ (เว็บแบบที่ 2) ให้คลิ๊กปุ่มรูป “กุญแจบนก้อนเมฆ” และเลือก “เข้าสู่ระบบ”
+ กรณีหน้าแรกของร้านออนไลน์ มีหน้าตาแบบ (โมบายแบบที่ 1) ให้คลิ๊กปุ่มรูป “ตาราง” จากนั้นคลิ๊กปุ่มรูป “กุญแจบนก้อนเมฆ”
+ กรณีหน้าแรกของร้านออนไลน์ มีหน้าตาแบบ (โมบายแบบที่ 2) ให้คลิ๊กปุ่มรูป “กุญแจบนก้อนเมฆ”

Untitled-018

 
 
 

(2) การเข้าระบบสมาชิก ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.planils.com (ปลานิล.คอม)

สมาชิกที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ www.planils.com (ปลานิล.คอม) สามารถเข้าระบบสมาชิกได้ดังนี้
+ กรณีเข้าหน้าเว็บผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป ให้ไปที่หน้าแรกของร้านออนไลน์ แล้วคลิ๊กปุ่มรูป “กุญแจบนก้อนเมฆ” และเลือก “เข้าสู่ระบบ”
+ กรณีเข้าหน้าเว็บผ่านหน้าโมบาย ให้ไปที่หน้าแรกของร้านออนไลน์ แล้วคลิ๊กปุ่มรูป “ตาราง” จากนั้นคลิ๊กปุ่มรูป “กุญแจบนก้อนเมฆ”

รูป : กรณีเข้าหน้าเว็บผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป

Untitled-024

รูป : กรณีเข้าหน้าเว็บผ่านหน้าโมบาย

Untitled-028

2) กรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ (Username or Email) และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

รูป : การกรอกอีเมล์และรหัสผ่าน กรณีเข้าระบบผ่านหน้าเว็บร้านออนไลน์บนเครือข่าย www.planils.com (ปลานิล.คอม)

Untitled-025

รูป : การกรอกอีเมล์และรหัสผ่าน กรณีเข้าระบบผ่านหน้าเว็บ www.planils.com

Untitled-020

3) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เข้าสู่ระบบแล้ว โดยจะแสดงรายละเอียดการลงทะเบียน ได้แก่
+ ชื่อผู้ใช้งาน
+ อีเมล์

Untitled-021

4) จากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ ซึ่งท่านจะต้องจัดการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย โดยเลือกรูปภาพ คลิ๊ก Choose file จากนั้น คลิ๊ก Upload Image และ Crop Image รูปโปรไฟล์ตามลำดับ กรณีสมัครแล้วไม่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ระบบตรวจสอบพบจะทำการลบผู้ใช้งานออกจากเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยของระบบ

Untitled-022

5) สิ้นสุดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ท่านสามารถทำรายการต่าง ๆ ได้ตามนโยบายและข้อตกลง

 
 
 

4.2.2 วิธีแก้ไขกรณีสมาชิกลืมรหัสผ่าน
กรณีสมาชิกลืมรหัสผ่าน เมื่ออยู่ในหน้า “เข้าสู่ระบบ” เลื่อนลงมาด้านล่าง ให้คลิ๊กที่ปุ่ม “คุณจำรหัสผ่านไม่ได้”

Untitled-020

จากนั้นให้ใส่ชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ แล้วคลิ๊กปุ่ม “ขอรหัสผ่านใหม่”

Untitled-023

ท่านจะได้รับลิ้งก์เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล์ที่ได้ให้ไว้

 
 
 

4.3 ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก
การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก www.planils.com (ปลานิล.คอม) ครั้งเดียว สามารถเข้าใช้งานหรือซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเว็บร้านออนไลน์ทุกร้านบนเครือข่ายที่มีสัญลักษณ์ “ปลานิล” ด้วย Username และรหัสผ่านเดียวกัน โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกทุกร้าน

Untitled-017

ระบบสมาชิกของ www.planils.com (ปลานิล.คอม) เป็นระบบรวมศูนย์ สามารถกรอง Spam ออกจากผู้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจริง ลดภาระการดูแลระบบสมัครสมาชิก และทำให้เจ้าของร้านค้าออนไลน์มีฐานข้อมูลลูกค้าทันทีที่เปิดร้านออนไลน์กับ www.planils.com (ปลานิล.คอม)

+ สมาชิกทั่วไป : สามารถแสดงความคิดเห็นและทำการซื้อขายสินค้าและบริการในร้านออนไลน์บนเครือข่ายได้

+ สมาชิกเจ้าของร้าน : สามารถแสดงความคิดเห็นและจัดการสินค้า ข่าวสารและโปรโมชั่น รวมถึงการเข้าถึงเครื่องมือจัดการร้านออนไลน์ได้