นโยบายและข้อตกลง

นโยบายและข้อตกลง หมายถึงข้อตกลงและนโยบายในการให้บริการของเว็บไซด์ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับทราบขอบเขตเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

สำหรับนโยบายและข้อตกลงในการให้บริการของเว็บไซต์ PLANILS.COM (ปลานิล.คอม) นั้นสามารถอ่านเพื่อทำความเข้าใจได้ที่
หน้าแรกของเว็บไซต์ www.planils.com (ปลานิล.คอม) คลิ๊กปุ่ม “นโยบายและข้อตกลง” ที่อยู่ในแถบเมนูด้านบน

Untitled-010

นโยบายและข้อตกลงเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งาน www.planils.com (ปลานิล.คอม) ควรอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียด เพราะในการเข้าใช้งานทุกครั้งจะถือเป็นการตกลงโดยปริยายว่าได้ยอมรับและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อตกลงทุกกรณี

ทั้งนี้ นโยบายและข้อตกลงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการของ www.planils.com (ปลานิล.คอม) ทั้งในทางตรงและทางอ้อม