คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน

เมื่อได้ทำการเปิดเว็บและร้านออนไลน์กับ “ปลานิล” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นลูกค้าควรศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือ
โดยละเอียดก่อนการใช้งาน >>อ่านคู่มือร้านออนไลน์แบบ simply<< >>อ่านคู่มือร้านออนไลน์แบบ classic<<

หลังจากนั้นให้เริ่มต้นดำเนินการ 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. login เข้าระบบจัดการร้าน
(1) ไปที่หน้าแรกของร้านออนไลน์ของท่าน แล้วคลิ๊กปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
(2) จากนั้นให้ใส่ชื่อผู้ใช้ (Username หรือ Email) และรหัสผ่าน
>>อ่านรายละเอียด<<

2. ใส่โลโก้เว็บและร้านออนไลน์
(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “รูปแบบร้านออนไลน์” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “แต่งร้านออนไลน์” >> ที่หัวข้อ “HEADER” ให้คลิ๊กหัวข้อย่อย “Logo”
(2) จากนั้นให้อัพโหลดรูปภาพโลโก้ และใส่คำอธิบายโลโก้
(3) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิ๊ก “SAVE SETTINGS”
>>อ่านรายละเอียด<<

3. ใส่ข้อมูลอีเมล์ จะต้องใส่ข้อมูลอีเมล์ 2 ส่วนสำคัญดังนี้

3.1 การใส่ข้อมูลอีเมล์ สำหรับเป็นแบบฟอร์มให้ลูกค้าส่งอีเมล์ถึงคุณ มีขั้นตอนดังนี้
(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “แบบฟอร์มติดต่อ” >>คลิ๊ก “แบบฟอร์มติดต่อ” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “ตั้งค่าอีเมล์”
(2) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Advanced Email Option” ให้ใส่อีเมล์ของท่านลงในช่อง “From Email” และระบุรายละเอียดอื่น ๆ
(3) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิ๊ก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

3.2 การใส่ข้อมูลอีเมล์ สำหรับการติดต่อกรณีอื่น มีขั้นตอนดังนี้
(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “ตั้งค่าร้านออนไลน์” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “การตั้งค่า”
(2) จากนั้นคลิ๊กที่ “E-mail” และดำเนินการดังนี้
+ คลิ๊กที่หัวข้อ “Email Options” และใส่อีเมล์ของท่านที่หัวข้อ “From” Email Address
+ คลิ๊กที่หัวข้อ “รายการสั่งซื้อใหม่” และใส่อีเมล์ของท่านที่หัวข้อ “ผู้รับ”
+ คลิ๊กที่หัวข้อ “Cencelled order” และใส่อีเมล์ของท่านที่หัวข้อ “ผู้รับ”
(3) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิ๊ก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”
>>อ่านรายละเอียด<<

4. กำหนดหมวดหมู่สินค้า
(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สินค้า” >> และคลิ๊ก “หมวดหมู่สินค้า”
(2) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “หมวดหมู่สินค้า” จากนั้นให้ระบุรายละเอียดหมวดหมู่ของสินค้าที่ท่านได้กำหนดขึ้น
(3) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิ๊ก “เพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่”
>>อ่านรายละเอียด<<

5. ลงสินค้า
(1) ในหน้าควบคุม ให้ให้วางเม้าส์บนเมนู “สินค้า” >> จากนั้นคลิ๊ก “เพิ่มสินค้า”
(2) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “เพิ่มสินค้าใหม่” ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ และระบุหมวดหมู่สินค้า
(3) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิ๊กปุ่ม “เผยแพร่”
>>อ่านรายละเอียด<<

6. เขียนบทความ ข่าวสาร และโปรโมชั่น
(1) ในหน้าควบคุม เมื่อวางเม้าส์บนเมนู “ข่าวและโปรโมชั่น” >> เลือก “เขียนเรื่องใหม่”
(2) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “เพิ่มเรื่องใหม่” ให้ใส่เนื้อหาบทความ ข่าวสาร และโปรโมชั่น พร้อมระบุข้อมูลรายละเอียดตามที่กำหนดไว้
(3) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิ๊กปุ่ม “เผยแพร่”
>>อ่านรายละเอียด<<

สำหรับการตกแต่งหรือตั้งค่าในกรณีอื่น ๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>คู่มือแนะนำการใช้งาน<<
>>คู่มือร้านออนไลน์แบบ simply<<
>>คู่มือร้านออนไลน์แบบ classic<<