การ login เข้าระบบจัดการร้านออนไลน์

บทที่ 5 การ login เข้าระบบจัดการร้านออนไลน์
5.1 วิธี login เข้าระบบจัดการร้าน
5.2 วิธีแก้ไขกรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบจัดการร้าน

“ปลานิล” เว็บและร้านออนไลน์ ได้จัดเตรียมเมนูเครื่องมือสำหรับจัดการร้านไว้เป็นจำนวนมาก ไม่อาจแสดงเครื่องมือผ่านหน้าจออุปกรณ์สมาร์ทโมบายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องจัดการร้านผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการใช้งานซึ่งทำให้สามารถจัดการร้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

5.1 วิธี login เข้าระบบจัดการร้าน

การ login เข้าระบบจัดการร้าน มีขั้นตอนดังนี้
1) เริ่มต้นโดยการเข้าไปที่หน้าแรกของร้านออนไลน์ของท่าน แล้วคลิ๊กปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” อาจวางอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับหน้าเว็บแต่ละแบบและขึ้นอยู่กับว่าท่านได้เข้าระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผ่านอุปกรณ์โมบาย (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-018

2) จากนั้นให้กรอกชื่อผู้ใช้ (Username หรือ Email) และรหัสผ่านให้เรียบร้อย (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-025

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ในหน้าควบคุม ท่านจะพบกับเมนูเครื่องมือสำหรับใช้ในการจัดการร้าน ซึ่งท่านสามารถใช้เมนูเครื่องมือดังกล่าวจัดการร้านออนไลน์ของท่านได้ทันที (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-027

การเข้าระบบอีกครั้ง ในกรณีที่ยังไม่ได้ logout

สำหรับท่านที่ได้ login เข้าระบบจัดการร้านแล้ว แต่ยังไม่ได้ logout ออกจากระบบ เมื่อจะกลับมาในหน้าควบคุมหรือจะกลับมาจัดการร้านอีกครั้ง สามารถคลิ๊กที่ปุ่ม (ดังรูปด้านล่าง)

5.2 วิธีแก้ไขกรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบจัดการร้าน

กรณีเจ้าของร้านออนไลน์ลืมรหัสผ่านเข้าระบบจัดการร้าน ให้ไปที่ในหน้าแรกของร้านออนไลน์ของท่าน แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เมื่ออยู่ในหน้า “เข้าสู่ระบบ” ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง และคลิ๊กที่ปุ่ม “คุณจำรหัสผ่านไม่ได้”

Untitled-020

จากนั้นให้ใส่ชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ แล้วคลิ๊กปุ่ม “ขอรหัสผ่านใหม่”

Untitled-023

ท่านจะได้รับลิ้งค์เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล์ที่ได้ให้ไว้